W grupach powyżej 4 roku życia

Pływanie stylowe jest niezwykle trudnym koordynacyjnie ćwiczeniem. Pływając na grzbiecie trzeba poradzić sobie z koordynacją pracy ramion i nóg. W pływaniu na piersiach dochodzi do tego jeszcze umiejętność oddychania. Jednak dzieci powyżej 4 roku życia w większości przypadków są w stanie wyćwiczyć poprawność wykonywania tych elementów. W trakcie zajęć również u starszych dzieci (powyżej 4 r.ż.) wykorzystujemy kolorowe pomoce i zabawki, które urozmaicają dzieciom wykonywanie ćwiczeń i powodują, że chętniej wykonują polecenia. W grupach powyżej 4 i powyżej 5 roku życia dzieci ćwiczą w wodzie z udziałem rodziców. Zaobserwowaliśmy, że obecność w trakcie zajęć rodziców, ich aktywny udział, zaangażowanie oraz entuzjazm dla poczynań dzieci są dużą mobilizacją i zachętą dla młodych pływaków do wykonywania nawet najtrudniejszych ćwiczeń. W grupie powyżej 6 lat początkowych kilka-kilkanaście zajęć odbywa się z udziałem rodziców, potem dzieci ćwiczą w wodzie samodzielnie pod opieką instruktorów.
W żadnej grupie wiekowej nie korzystamy z nadmuchiwanych rękawków oraz pasów wypornościowych.

W grupie powyżej 4 roku życia uczymy:

W grupie powyżej 5 roku życia uczymy:

W grupie powyżej 6 roku życia:
Przejdź do strony głównej dokumentu