Poniżej 4 roku życia dzieci mają zbyt słabe mięśnie, koordynację oraz zdolności motoryczne, aby było możliwe uczenie ich pływania jakimś konkretnym stylem pływackim.

Na czym więc polegają zajęcia na basenie dla niemowląt i dzieci młodszych?

Na tym etapie rozwoju najważniejszymi osobami dla dzieci są ich rodzice. Dzieci nie są gotowe do rozdzielenia z rodzicami. Dlatego zawsze do wody z dzieckiem wchodzi jeden z rodziców. Ważne jest, żeby osoba, która ćwiczy z dzieckiem w wodzie czuła się rozluźniona, bowiem napięcie i lęk udziela się także dzieciom. Celem naszych zajęć jest danie dzieciom okazji do oswojenia się z wodą poprzez zabawę i doświadczenia pozytywnych emocji dzielonych wspólnie z rodzicami, osobami obdarzonymi przez dzieci największym zaufaniem. Rola rodziców w trakcie zajęć jest więc bardzo ważna. Instruktorzy proponują ćwiczenia i zabawy, pokazują, w jaki sposób trzymać dzieci w wodzie, ale to rodzice aktywnie współpracują z dziećmi przez całe zajęcia. Istotne jest, aby dziecko czuło się w wodzie swobodnie, podtrzymujemy więc je tylko tyle ile to konieczne.
Na zajęciach spotykamy się raz w tygodniu. Nie jest to zbyt duża częstotliwość. Zdarza się, że z różnych przyczyn dzieci opuszczają zajęcia, przez co przerwa między nimi jeszcze się wydłuża. Dlatego efektów nie należy spodziewać się zbyt szybko. Nie można powiedzieć ile czasu zajmie danemu dziecku osiągnięcie konkretnej umiejętności. Trzeba pozwolić dziecku uczyć się w jego własnym tempie. Ważna jest konsekwencja i systematyczność. Pewnych etapów nie da się przyspieszyć. Należy natomiast dostrzegać i nagradzać (buziakiem, miłym słowem, oklaskami) każdy postęp, każdą nową umiejętność. To szalenie istotne dla dzieci.
Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. Uczestnicząc w zajęciach grupowych dziecko ma okazję przebywać w gronie rówieśników. Zespół daje poczucie bezpieczeństwa i stymuluje aktywność.
Jednym z elementów zajęć jest nurkowanie. Jest to ćwiczenie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa dziecka w wodzie. Ma ono dać dziecku wiedzę jak radzić sobie w sytuacji, kiedy niespodziewanie znajdzie się w wodzie. W czasie tego ćwiczenia dziecko uczy się jak wstrzymywać oddech pod wodą i nie ulegać panice. Nie powinno się świadomie zanurzać dzieci pod wodę bez uprzedzenia. Takie niespodzianki mogą nadszarpnąć zaufanie do rodzica.
Dzieci uczą się biorąc przykład z innych. Dlatego tak ważne jest, aby przed zanurzeniem dziecka zanurzyli się rodzice. Im więcej rodzice będą się zanurzać, tym chętniej dzieci w końcu będą chciały same zanurkować.
Bezpieczeństwu służy też nauka dopływania do ściany i samodzielnego wychodzenia na brzeg, a także próby samodzielnego wdrapywania się na maty pływające po wodzie czy uczenie dzieci utrzymywania się na powierzchni wody za pomocą różnych pomocy wypornościowych. Nie oznacza to jednak, że dziecko, które uczęszcza na zajęcia pływania niemowląt lub nawet umie pływać, jest w wodzie całkowicie bezpieczne, "niezatapialne". Nigdy nie wolno zostawiać dziecka w pobliżu jakiegokolwiek zbiornika wody (nawet w wannie) bez opieki.
Celem naszych zajęć jest bawić, stymulować rozwój psychomotoryczny dziecka, motywować dzieci do wykonywania ruchów lokomocyjnych w wodzie oraz uczynić je bardziej przygotowanymi w przypadku niespodziewanego wpadnięcia do wody. Najmłodsze dzieci szybko się nudzą, więc staramy się, aby lekcja składała się z dynamicznych i różnorodnych ćwiczeń.
W trakcie zajęć dzieci uczą się przemieszczania w wodzie w dowolny sposób. W naszej Szkole nie korzystamy z nadmuchiwanych rękawków ani pasów wypornościowych. Elementami lekcji w każdej grupie wiekowej są zawsze: krótka rozgrzewka, nauka prawidłowego wskakiwania do wody z brzegu basenu, nurkowania oraz nauka dopływania do ściany, samodzielnego utrzymywania się przy niej i wychodzenia na brzeg.
Poza celami wymienionymi wyżej, pobyt z małym dzieckiem na basenie ma być także miłym, wspólnie spędzonym czasem, przyjemnością zarówno dla dziecka jak i dla rodzica. Staramy się, aby zajęcia w naszej Szkole Pływania Wodniś umożliwiły to Państwu.
Przejdź do strony głównej dokumentu