Informacje dotyczące zajęć Szkoły Pływania WODNIŚ (regulamin, rozkład zajęć), odbywających się na terenie pływalni Ośrodka Stacja Nowa Gdynia, Zgierz, ul. Sosnowa 1, znajdują się na stacjanowagdynia.pl w zakładce Wodniś. Grafik zajęć Wodnisia w Stacji Nowa Ggynia w sezonie 2021/2022: grafik zajęć Nowa Ggynia

Zapisy pod numerem telefonu: 42 714 21 41 (recepcja pływalni)
Przejdź do strony głównej dokumentu