W dniach 29-30 marca 2008 we Wrocławiu odbył się kurs doskonalący dla osób prowadzących zajęcia na basenie dla niemowląt i małych dzieci, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt. Wykłady i warsztaty na pływalni prowadziła dr Lilly Ahrendt z German College of Sport Science, Kolonia, Niemcy, autorka książek i wielu publikacji na temat pływania niemowląt i małych dzieci.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z organizacją i sposobami prowadzenia zajęć z maluszkami w wodzie, jakie funkcjonują w Niemczech. Omawiane były między innymi zagadnienia związane z rozwojem psychomotorycznym niemowląt i dzieci 1-2 letnich a także z technikami chwytania i nurkowania. Dr Lilly Ahrendt przedstawiła także wyniki badań naukowych prowadzonych z dziećmi pływającymi na jej uczelni (German College of Sport Science).

Wszyscy uczestnicy kursu zgodnie stwierdzili, że spotkanie było dla nich bardzo cennym doświadczeniem i źródłem wielu inspiracji do prowadzenia własnych zajęć. I co bardzo ważne, stworzyło możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się tą tematyką w Polsce.


Ze Szkoły Pływania WODNIŚ w kursie uczestniczyły:
Joanna Balcerak-Kolasa
Renata Kunikowska
Sandra Styrzyńska
Iwona Turant
Lilly Ahrendt Pokaz ćwiczeń Kursanci w komplecie Instruktorzy Wodnisia z Lilly AhrendtPrzejdź do strony głównej dokumentu