W dniu 7 czerwca 2014 w Szczecinie odbyła się 6 Ogólnopolska Konferencja nt. "Pływanie niemowląt", pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej. Konferencja otrzymała także mecenat Miasta Szczecin. Członkiem komitetu organizacyjnego konferencji była Iwona Turant, która również uczestniczyła w obradach. Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz prezentacja metod pracy dotyczących prowadzenia zajęć z niemowlętami i małymi dziećmi w wodzie a także aspekty prawne związane z organizacją i prowadzeniem zajęć w wodzie z niemowlętami i małymi dziećmi. W konferencji uczestniczyło blisko 70 osób.


Tematy wystąpień plenarnych:


Tematy wystąpień indywidualnych:

Jak zwykle udział w konferencji był dla mnie cennym doświadczeniem i inspiracją do dalszej pracy z maluszkami podczas wodnisiowych zajęć.


Iwona Turant


fotka z Mistrzem Świata :) uroczysta kolacja uczestnicy KonferencjiPrzejdź do strony głównej dokumentu