W dniach 29 - 30 września 2012 roku w Dębogórze k/Poznania odbyła się V Krajowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt nt.: "Pływanie niemowląt i małych dzieci". Patronat honorowy nad imprezą objęli:

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz wdrożeń metodycznych dotyczących prowadzenia zajęć w wodzie z dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym .

Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać szeregu interesujących wykładów, doniesień i prelekcji na temat aktywności fizycznej dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym, biologicznych i humanistycznych aspektów pływania niemowląt i małych dzieci, metodycznych uwarunkowań prowadzenia ćwiczeń ruchowych w wodzie z niemowlętami i małymi dziećmi a także pływania niemowląt i małych dzieci jako czynnika korekcyjnego.

W ramach konferencji odbyło się też szkolenie dotyczące resuscytacji niemowląt poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę ZG WOPR oraz ratowników medycznych.

W konferencji wzięło udział ok. 60 osób z całej Polski. WODNISIA reprezentowali: Iwona Turant, Sylwia Jasińska i Adam Cygan.


Tematy wystąpień:


Konferncja pływanie niemowląt 2012 Konferncja pływanie niemowląt 2012 Konferncja pływanie niemowląt 2012Przejdź do strony głównej dokumentu