Dnia 19 czerwca 2010 roku w Bielsku Białej odbyła się 4 Krajowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt nt.: "Pływanie niemowląt i małych dzieci". Tegoroczną imprezę honorowym patronatem objęli:

Podczas konferencji wygłoszono szereg wykładów i prelekcji związanych z zagadnieniami medycznymi, terapeutycznymi, diagnostycznymi, a także metodycznymi dotyczącymi tematyki pływania niemowląt i małych dzieci. Uczestnicy mogli też zapoznać się z ofertą Huggis, Johnson&Johnson, Swimshop i Qpharma. W konferencji wzięło udział ok. 80 osób z całej Polski. WODNISIA reprezentowali: Iwona Turant i Adam Cygan.


Tematy wystąpień plenarnych:


Tematy doniesień indywidualnych:


Konferncja pływanie niemowląt 2010 Konferncja pływanie niemowląt 2010 Konferncja pływanie niemowląt 2010Przejdź do strony głównej dokumentu