W dniu 20 czerwca 2009 w Bydgoszczy odbyła się III Krajowa Konferencja nt. "Pływanie niemowląt" zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt.
Patronatem honorowym konferencję objęli:

W konferencji wzięło udział ok. 50 osób z całej Polski. WODNISIA reprezentowała Iwona Turant. W trakcie jej trwania zostały zaprezentowane referaty plenarne (na zaproszenie organizatora) oraz indywidualne wystąpienia przedstawicieli szkół pływania niemowląt.


Tematy wystąpień plenarnych:


Tematy doniesień indywidualnych:


W trakcie konferencji była też możliwość odbycia warsztatów z resuscytacji niemowląt.


Przejdź do strony głównej dokumentu