21 czerwca 2008 r. w Warszawie, w auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się II Krajowa Konferencja nt. "Pływanie niemowląt".
Patronatem honorowym konferencję objęli:

W konferencji wzięło udział ok. 80 osób z całej Polski. WODNISIA reprezentowały Joanna Balcerak-Kolasa, Renata Kunikowska i Iwona Turant. W trakcie jej trwania zostały zaprezentowane referaty plenarne (na zaproszenie organizatora) oraz indywidualne wystąpienia przedstawicieli szkół pływania niemowląt.


Tematy wystąpień plenarnych:


Tematy doniesień indywidualnych:

Przejdź do strony głównej dokumentu