2 czerwca 2007 r. W Stacji Nowa Gdynia Zgierz k/Łodzi odbyła się I Krajowa Konferencja nt. "Pływanie niemowląt".Patronatem honorowym konferencję objęli: Pani Hanna Zdanowska - Wiceprezydent Miasta Łodzi Pan oraz Jerzy Telak - Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W komitecie organizacyjnym znaleźli się instruktorzy Szkoły Pływania WODNIŚ Iwona Turant-przewodnicząca, Renata Kunikowska i Adam Cygan.

W konferencji wzięło udział ok. 60 osób z całej Polski. W trakcie jej trwania zostały zaprezentowane referaty plenarne (na zaproszenie organizatora) oraz indywidualne wystąpienia przedstawicieli szkół pływania niemowląt.


Tematy wystąpień plenarnych:

W czasie konferencji odbył się także kurs Europejskiej Rady Resuscytacji BLS PROVIDER COURSE, który został przeprowadzony we współpracy z Polską Radą Resuscytacji i Łódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Uczestnicy po ukończeniu kursu nabyli umiejętność wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych.


Nurkowanie niemowląt to jeden z ważnych elementów nauki pływania Ćwiczenia z nurkowania są kolejnym etapem w oswajaniu z wodą Nurkowanie wydaje się sprawiać więcej kłopotów rodzicom niż dzieciom
Zdjęcia spod wody są miłą pamiątką dla rodziców i dorastających kiedyś niemowląt Umiejętność wstrzymania oddechu trzba niestety wyćwiczyć Umiejetność wstrzymania oddechu przychodzi łatwiej dzieciom młodszymPrzejdź do strony głównej dokumentu