W dniu 15 maja 2010 Szkoła WODNIŚ zorganizowała warsztaty z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, skierowane do rodziców i dzieci z grup powyżej 6 r.ż. uczęszczających na nasze zajęcia. Uczestnicy mogli zapoznać się z aktualnie obowiązującymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej a następnie przećwiczyć algorytmy postępowania na fantomach: dorosłym, dziecięcym i niemowlęcym. Na zakończenie spotkania zaprezentowano i omówiono użycie AED - Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora. Spotkanie po raz kolejny udowodniło, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu szkolenia. A dzieci swoim zaangażowaniem pokazały, że nawet w tak młodym wieku są gotowe na rozpoczęcie edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


Zdjęcie warsztatów BLS Zdjęcie warsztatów BLS Zdjęcie warsztatów BLS Zdjęcie warsztatów BLSPrzejdź do strony głównej dokumentu