Na przełomie stycznia i lutego 2005 poprosiliśmy rodziców uczęszczających z dziećmi na nasze zajęcia o wypełnienie ankiety dotyczącej działalności Szkoły Pływania "Wodniś. Część danych została wykorzystana w pracy dyplomowej pt. "Łódzka Szkoła Pływania w opinii rodziców". Najbardziej interesujące dla nas były odpowiedzi na pytania 9 - 11 ankiety ( pytania te dotyczyły wpływu zajęć na rozwój psychomotoryczny dzieci) oraz na pytania 13 - 19. Odpowiedzi na te pytania stanowiły Państwa ocenę naszych zajęć.

Zajęcia w naszej Szkole są zajęciami grupowymi. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma uniwersalnej metody, po zastosowaniu której u wszystkich dzieci osiągniemy jednakowy efekt. Jest to uzależnione od wielu czynników. Dzieci w każdej grupie są zróżnicowane pod względem temperamentu czy poziomu rozwoju psychomotorycznego. Staramy się tak konstruować zajęcia, aby każde dziecko znalazło coś interesującego dla siebie, aby mogło jak najwięcej wynieść z każdej lekcji. Myślę, że zdecydowana przewaga ocen 5 i 4 (w skali 1-5, gdzie 5 stanowiło ocenę najlepszą) świadczy, że nam się to udaje.

Najlepszą rekomendacją dla naszej Szkoły może być też chyba fakt, że wszyscy Rodzice, którzy wypełnili ankietę poleciliby zajęcia w Wodnisiu znajomym (aż 97 % postawiło ocenę 5, pozostałe 3 % - 4)

Ankietę wypełniło 60 osób. Wszystkim dziękujemy za poświęcony czas. Zawarte w ankietach opinie są dla nas cenną informacją o Państwa oczekiwaniach w stosunku do prowadzonych przez nas zajęć.

Iwona Turant

Oto jak na wybrane pytania ankiety odpowiadali Rodzice:

Nurkowanie niemowląt to jeden z ważnych elementów nauki pływania Ćwiczenia z nurkowania są kolejnym etapem w oswajaniu z wodą Nurkowanie wydaje się sprawiać więcej kłopotów rodzicom niż dzieciom
Zdjęcia spod wody są miłą pamiątką dla rodziców i dorastających kiedyś niemowląt Umiejętność wstrzymania oddechu trzba niestety wyćwiczyć Umiejetność wstrzymania oddechu przychodzi łatwiej dzieciom młodszym
Nurkowanie niemowląt to jeden z ważnych elementów nauki pływania Ćwiczenia z nurkowania są kolejnym etapem w oswajaniu z wodą Nurkowanie wydaje się sprawiać więcej kłopotów rodzicom niż dzieciom
Przejdź do strony głównej dokumentu